(1)
Sutiyo, W.; Labaro, I. L.; Luasunaung, A. Daerah Penangkapan Pukat Cincin Untuk Ikan Cakalang Yang Didaratkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Jur. Ilmu & Tek. Perik. Tangkap 2015, 1.