Takapaha, S. A., Kumajas, H. J., & Katiandagho, E. M. (2010). PENGARUH JENIS UMPAN TERHADAP HASIL TANGKAPAN IKAN PANCING LAYANG-LAYANG DI SELAT BANGKA KABUPATEN MINAHASA UTARA. JURNAL PERIKANAN DAN KELAUTAN TROPIS, 6(1), 22–30. https://doi.org/10.35800/jpkt.6.1.2010.113