Takapaha, S. A., Kumajas, H. J. and Katiandagho, E. M. (2010) “PENGARUH JENIS UMPAN TERHADAP HASIL TANGKAPAN IKAN PANCING LAYANG-LAYANG DI SELAT BANGKA KABUPATEN MINAHASA UTARA”, JURNAL PERIKANAN DAN KELAUTAN TROPIS, 6(1), pp. 22–30. doi: 10.35800/jpkt.6.1.2010.113.