(1)
Sondakh, M. PERANAN KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN MINAHASA. ADK 2014, 3.