Talabessy, M., Walandouw, A. and Londa, J. W. (2015) “PROSES ADAPTASI MAHASISWA SORONG DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO (Studi pada mahasiswa Sorong Selatan di Kelurahan Malalayang 1 Kecamatan Malalayang Kota Manado)”, ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 4(4). Available at: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/8659 (Accessed: 27 May 2024).