1.
Talabessy M, Walandouw A, Londa JW. PROSES ADAPTASI MAHASISWA SORONG DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO (Studi pada mahasiswa Sorong Selatan di Kelurahan Malalayang 1 Kecamatan Malalayang Kota Manado). ADK [Internet]. 2015 Jul. 7 [cited 2024 May 27];4(4). Available from: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/8659