Lengkong, Stephen Christiano, Parluhutan Siahaan, and Agustina Monalisa Tangapo. “Analisis Karakteristik Dan Uji Bioaktivitas Bakteri Rizosfer PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) Isolat Kalasey”. JURNAL BIOS LOGOS 12, no. 2 (August 25, 2022): 104–113. Accessed June 10, 2023. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/bioslogos/article/view/42131.