(1)
Hogeh, O. E.; Kumaat, R. M.; Talumingan, C. Analisis Keuntungan Usaha Mie Basah Ud. Aneke Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Manado. AGRSOSEK 2022, 18, 645-652.