(1)
Giroth, I. R.; Waney, N. F.; Katiandagho, T. M. Perbandingan Pendapatan Dan Pengeluaran Rumah Tangga Petani Padi Sawah Di Desa Tolok Kecamatan Tompaso. AGRSOSEK 2023, 19, 157 -.