Hogeh, O. E., Kumaat, R. M., & Talumingan, C. (2022). Analisis Keuntungan Usaha Mie Basah Ud. Aneke Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Manado. AGRI-SOSIOEKONOMI, 18(3), 645–652. https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.44677