Hogeh, Oktafiani Elisa, Ribka Magdalena Kumaat, and Celcius Talumingan. 2022. “Analisis Keuntungan Usaha Mie Basah Ud. Aneke Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Manado”. AGRI-SOSIOEKONOMI 18 (3):645-52. https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.44677.