Hogeh, O. E., Kumaat, R. M. and Talumingan, C. (2022) “Analisis Keuntungan Usaha Mie Basah Ud. Aneke Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Manado”, AGRI-SOSIOEKONOMI, 18(3), pp. 645–652. doi: 10.35791/agrsosek.v18i3.44677.