[1]
O. E. Hogeh, R. M. Kumaat, and C. Talumingan, “Analisis Keuntungan Usaha Mie Basah Ud. Aneke Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Manado”, AGRSOSEK, vol. 18, no. 3, pp. 645–652, Sep. 2022.