Hogeh, O. E., R. M. Kumaat, and C. Talumingan. “Analisis Keuntungan Usaha Mie Basah Ud. Aneke Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Manado”. AGRI-SOSIOEKONOMI, vol. 18, no. 3, Sept. 2022, pp. 645-52, doi:10.35791/agrsosek.v18i3.44677.