Giroth, I. R., N. F. Waney, and T. M. Katiandagho. “Perbandingan Pendapatan Dan Pengeluaran Rumah Tangga Petani Padi Sawah Di Desa Tolok Kecamatan Tompaso”. AGRI-SOSIOEKONOMI, vol. 19, no. 1, Jan. 2023, pp. 157 -, doi:10.35791/agrsosek.v19i1.46085.