(1)
Laluyan, M. M.; Kanine, E.; Wowiling, F. GAMBARAN TAHAPAN KEHILANGAN DAN BERDUKA PASCA BANJIR PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN PERKAMIL KOTA MANADO. J-Kp 2014, 2.