Prasuthio, Kristian, Jurusan Arsitektur, FT-UNSRAT