Purnomo, Daru, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia