(1)
Gratia, B.; Yamlean, P. V.; Mansauda, K. L. FORMULASI PASTA GIGI EKSTRAK ETANOL BUAH PALA (Myristica Fragrans Houtt.). PHA 2021, 10, 968-974.