Gratia, B., P. V. Yamlean, and K. L. Mansauda. “FORMULASI PASTA GIGI EKSTRAK ETANOL BUAH PALA (Myristica Fragrans Houtt.)”. PHARMACON, vol. 10, no. 3, Aug. 2021, pp. 968-74, doi:10.35799/pha.10.2021.35599.