[1]
Enru, M.B., Kalangi, J.A.F. and Walangitan, O.F.C. 2021. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Bengkel Planet Motor Tumpaan. Productivity. 2, 7 (Nov. 2021), 561–565.