(1)
Lupano, D. W. J.; Tumbel, T. M.; Walangitan, O. F. C. Pengaruh Promosi Melalui Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Vape Di Area 51 Manado. Product. 2020, 1, 185-192.