(1)
Danyndra, D. D.; Tumbel, T. M.; Walangitan, O. F. C. Pengaruh Produk, Harga, Tempat, Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada CV. Dio Dea Telecell. Product. 2021, 2, 477-482.