(1)
Enru, M. B.; Kalangi, J. A. F.; Walangitan, O. F. C. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Bengkel Planet Motor Tumpaan. Product. 2021, 2, 561-565.