Talumewo, J. G., Kalangi, J. A. F., & Rogahang, J. J. (2021). Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada Pangkalan Gas LPG 3 Kg Christian D. Assa di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo. Productivity, 2(5), 378–383. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/productivity/article/view/36069