Danyndra, D. D., Tumbel, T. M., & Walangitan, O. F. C. (2021). Pengaruh Produk, Harga, Tempat, Promosi Terhadap Keputusan Pembelian pada CV. Dio Dea Telecell. Productivity, 2(6), 477–482. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/productivity/article/view/36302