Putri, V. E. A., Kalangi, J. A. F., & Tamengkel, L. F. (2023). Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Alfamidi Kampung Buli Halmahera Timur. Productivity, 4(1), 75–80. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/productivity/article/view/46640