About the Journal

Jurnal ini memuat materi yang berkaitan dengan Pertanian. Menyangkut Tanah, Budidaya Pertanian, Proteksi Tanaman, Teknologi Pertanian dan Sosial Ekonomi Pertanian

Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2023)
View All Issues